Update September & Oktober 2019

Update Het Leerplatform

September & Oktober 2019

Verrijking

Leer- & Ontwikkelscan

 • Het is nu mogelijk om ingevulde kenmerken van deelnemers naderhand te wijzigen

Gebruikersbeheer

 • Tijdens het inzetten van Tokens kun je naast het selecteren van bestaande groepen nu ook direct een nieuwe groep aanmaken

Peer Feedback Community

 • Opdrachten kunnen nu in een afzonderlijk tabblad worden geopend, zodat deelnemers eenvoudig kunnen schakelen tussen de community en de opdracht

Verbetering

Gebruikersbeheer

 • Tijdens het inzetten van Tokens worden de Tokenseries overzichtelijker weergegeven (tabel)

Algemeen

 • Performance en stabiliteitsverbetering

Kracht- & Ontwikkelpunten

 • Deelnemers krijgen een melding als zij verder willen gaan zonder dat zij minstens één krachtpunt en één ontwikkelpunt hebben ingevoerd
 • Deelnemers kunnen eenvoudig terug naar de vorige stap via het stappenspoor

Peer Feedback Community

 • Knoppen om te reageren op vragen en stellingen zijn nu tekstueel voor intuïtiever gebruik

Leer- & Ontwikkelscan

 • Deelnemers sluiten in de vragenlijst ieder thema bewust af via een knop en zien bovenaan de vragenlijst hoeveel thema’s nog te gaan zijn

Bugfixes

Peer Feedback Community

 • De datumselectie van het Rapport Leerontwikkeling en het Rapport Leeractiviteiten werkt weer naar behoren
 • Het verwijderen van een bericht op het Platform door een opleider wordt nu direct verwerkt
 • Groepsproducten zijn nu ook zichtbaar voor opleiders en Experts
 • Opleiders kunnen producten weer verwijderen en krijgen daarna een bevestigingsmelding
 • Het is weer mogelijk om bronnen te filteren op een combinatie van thema en type
 • Bestanden met een + in de bestandsnaam kunnen weer probleemloos worden geüpload
 • In het Rapport Leeractiviteiten werkt de schakelaar tussen het weekgemiddelde en het totaaloverzicht weer naar behoren

Gebruikersbeheer

 • In het productkoppelingen overzicht worden alle producten waar gebruikers aan gekoppeld zijn nu juist weergegeven
 • De verloopdatum in het Tokenoverzicht wordt nu correct weergegeven

Productbeheer

 • Als content wordt gekopieerd (nieuw product), wordt niet langer de naam overschreven

Leer- & Ontwikkelscan

 • Deelnemers kunnen tijdens het invullen van de vragenlijst weer terug naar de vorige vraag
 • Het is weer mogelijk om scanresultaten van deelnemers te verwijderen
 • Kenmerken worden weer correct weergegeven
 • Het is niet langer mogelijk om bij het vastleggen van de ambitieniveaus meer dan 1 getal achter de komma in te voeren
 • Bij het invullen van de ambitie worden waarden altijd getoond met maximaal één cijfer achter de komma

Procesmonitor

 • Nog niet geactiveerde Tokens worden niet langer meegenomen in de resultaten
 • Er kan weer gefilterd worden op thema