Hieronder vind je een overzicht van de updates van het SDB Leerplatform (voorheen Minerva). Je ziet precies welke bugs zijn opgelost, wat er is verbeterd en welke verrijkingen zijn doorgevoerd.

Release Notes vanaf 5 januari te bereiken via:

22 december

Verrijking

Nieuwe dashboardinrichting

Het dashboard in de nieuwe vormgeving is vernieuwd. De tegels zijn nu kleiner (4 op een rij) en zijn onderverdeeld in 3 categorieën: jouw voortgang, dit staat voor jou klaar, meer informatie voor jou.


Bekwaamheden rapportage

Op dit nieuwe dashboard hebben beheerders en managers nu een extra tegel naar de bekwaamheden rapportage. Daar kunnen ze per bekwaamheid in hoeverre deze behaald is (en indien gewenst filteren per afdeling / functie).


Nieuwe look & feel ervaren

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Naam van activiteit op detailpagina bekwaamheid

Op de detailpagina van bekwaamheden wordt nu de naam van de activiteit getoond in plaats van de naam van het cluster.

Bugfixes

Verkoopdata in nieuwe vormgeving

In de nieuwe vormgeving worden nu ook de behaalde datum en/of verloopdatum getoond bij verplichte opleidingen en resultaten (portfolio).


Filter / download icoontjes in portfolio

De filter en download icoontjes in het portfolio zijn gelijkgetrokken zodat deze op ieder subonderdeel op dezelfde plek staan.


Vormgeving portfolio > inschrijvingen

De pagina met inschrijvingen toont niet langer onnodig horizontale scrollbalken.


Vormgeving sessie details klassikale opleiding

De afbeelding van het catalogus item wordt weer juist weergegeven (en bij het ontbreken van een afbeelding wordt een standaard afbeelding getoond).


Afdelingsnaam

Bij het wijzigen van een afdelingsnaam kun je niet langer de betreffende afdeling ook als hoofdafdeling instellen. Tevens wordt de gewijzigde naam nu overal correct weergegeven.


Lange titels in catalogus

Lange titels worden nu juist weergegeven in catalogusitems (maximaal 2 regels en anders wordt deze netjes afgebroken).


Locatie klassikale opleiding

Een gekozen locatie van een klassikale opleiding wordt weer opgeslagen.


Export van resultaten nu juist vertaald

In een export van de resultaten (PDF) wordt de filteroptie ‘alles’ nu juist vertaald (voorheen stond hier ‘all’).


Catalogusfilters

Performance problemen met de filters zijn opgelost en de certificaatfilter is nu juist vertaald.

8 december

Verrijking

E-mailsjablonen

Het is onder Beheer > Klassikaal > E-mailsjablonen nu mogelijk om eigen mailsjablonen in te stellen die rondom klassikale activiteiten naar deelnemers verstuurd worden. In de sjablonen zijn verschillende labels te gebruiken die automatisch de bijbehorende gegevens in de mail plaatsen.

De sjablonen kunnen vervolgens ingesteld worden door een klassikale activiteit te bewerken onder ‘Klassikale opleiding bewerken > E-mailsjablonen’.  Het gaat om de volgende sjablonen:

 •  Inschrijfbevestiging
 • Uitschrijfbevestiging
 • In de wachtrij
 • Annuleren
 • Uit wachtrij

Nieuwe look & feel ervaren

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Betere toelichting in portfolio

De lijst met interesses in het portfolio wordt nu duidelijker toegelicht met de tekst “catalogusitems waarbij je op de virtuele wachtrij staat” en de lijst met toewijzingen in het portfolio heet nu “Individuele toewijzingen” (aangezien toewijzingen op afdelingsniveau hier niet getoond worden). 

Bugfixes

Performance

Applicatiebrede performance- en stabiliteitsverbeteringen (met name direct na het inloggen).


Registratienummers profiel

Het is nu mogelijk om de registratienummers aan te passen in het profiel van een gebruiker.


Inactieve gebruikers

Inactieve gebruikers worden niet getoond in de lijst met medewerkers (van een afdeling) als het filter ‘Toon alleen actieve accounts’ aanstaat.


Beoordelaar selecteren

Het venster waarin een beoordelaar geselecteerd kan worden in het bekwaamheidspaspoort wordt weer juist weergegeven (de annuleer- en bevestigknop vallen niet langer buiten beeld).


Afdelingsoverzicht in portfolio

Het overzicht van afdelingen in het portfolio van een deelnemer wordt weer juist weergegeven. Ook is het voor de deelnemer niet langer mogelijk om zijn/haar eigen functie binnen de afdeling te beheren.


Verplichte opleidingen

Het aantal verplichte opleidingen dat getoond wordt in zowel het portfolio als in de cirkeldiagram op het dashboard klopt weer

23 november

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Beheer -> Klassikaal -> Virtuele wachtrij -> doorklik
 • Beheer -> Dashboard links -> Aanmaken / Bewerken
 • Bekwaamheden pagina voor managers
 • Detailpagina’s van e-learning en klassikale activiteiten
 • Groepen inschrijven (via catalogus-item)
 • De berichtenbox schaalt nu goed mee op kleinere schermen

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Kalender nu ook in het engels

De kalender wordt nu ook in het Engels weergegeven (als de browser op deze taal staat ingesteld).

Bugfixes

Klassikale activiteiten verwijderen

Het is weer mogelijk om klassikale activiteiten te verwijderen


Afdelingen dubbel in menu

Afdelingen wordt niet meer dubbel weergegeven in het hoofdmenu


Zoeken in catalogus

De zoekfunctie in de catalogus werkt weer naar behoren


Inloggen na reset wachtwoord

Gebruikers kunnen weer inloggen na het resetten van hun wachtwoord


Individueel toewijzen
Individueel toewijzen is weer mogelijk


Beheerders toevoegen / verwijderen

Beheerders kunnen weer toegevoegd / verwijderd worden (via beheer)

10 november

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Verplichte opleidingen
 • Inschrijven van groepen (catalogus) 

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Navigeren door afdelingen

Bij het bekijken van subafdelingen is het nu mogelijk om via een ‘breadcrumb spoor’ eenvoudig terug te navigeren naar hoger gelegen afdelingen door op de gewenste afdeling te klikken.

Bugfixes

Catalogus -> Toewijzen

De lijst van afdelingen staat nu in alfabetische volgorde.


Afdeling -> Zoeken

Nadat een bepaalde afdeling is opgezocht met de zoekfunctie en doorgeklikt wordt op subafdelingen, wordt het zoekvenster geleegd zodat de subafdelingen in beeld verschijnen (voorheen bleef het zoekfilter actief waardoor de subafdelingen niet getoond werden).


Bekwaamheden -> Toewijzen door manager

Wanneer de instellingen ‘manager mag toewijzen’ is uitgeschakeld (Academy), kan de manager bekwaamheden niet toewijzen in het SDB Leerplatform (voorheen bleek dit toch mogelijk). In een volgende update zal het ook mogelijk zijn deze instelling in-/uit te schakelen in de instellingen van het SDB Leerplatform.


Catalogusitem -> Annuleren

Het menu blijft niet langer openstaan na het annuleren van een klassikale sessie.


Bekwaamheden -> Afdeling/functie naam

Lange namen van afdelingen en/of functies worden nu volledig weergeven (voorheen vielen deze deels weg).

27 oktober

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Afdelingen -> Bekwaamheden -> Gekoppelde medewerkers (+ doorklik op medewerker)
 • Afdelingen -> Bekwaamheden -> Functies koppelen
 • Catalogusitem -> Deelnemers tabblad
 • Catalogus op mobiele telefoon
 • Overzicht van klassikale opleidingen van een docent (via de docenttegel op het dashboard)

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Nieuw profielmenu

Een klik op het profielicoontje rechtsboven opent nu een nieuw profielmenu. Indien er gebruik wordt gemaakt van andere SDB applicaties (zoals HR en Planning) kan de gebruiker met 1 klik naar de gewenste applicatie overschakelen.

 

Verbetering

Export Bekwaamheden Matrix

Het is nu mogelijk om een Excel-export te maken van de Bekwaamheden Matrix. Een PDF-export volgt later.


Niet van toepassing zichtbaar in portfolio

Op het bekwaamheden tabblad in het portfolio worden nu in een eigen categorie bekwaamheden getoond die ‘niet van toepassing’ zijn.


Applicatie onderdelen

Onder Beheer -> Algemeen is nu een nieuwe categorie ‘Applicatie onderdelen’ waarin de verplichte toewijzingen applicatiebreed in-/uitgeschakeld kunnen worden. Toekomstige applicatiebrede instellingen zullen ook in deze categorie worden toegevoegd.

Bugfixes

Beheer -> Weekoverzicht

Het weekoverzicht toont geen dubbele items meer wanneer gezocht wordt op een specifieke periode.


Beheer -> Dashboard links

De pagina wordt nu zonder verspringen weergegeven.


Navigeren op dashboard

De pagina ‘bevriest’ niet meer wanneer je terug navigeert vanaf de evaluatie- of nieuwspagina.


Certificaat leerarrangement

Het is nu mogelijk om behaalde certificaten bij een leerarrangement te downloaden.


Datumfilter deelnemers

De datumfilter op het tabblad ‘deelnemers’ van een catalogusitem werkt weer naar behoren.


Toewijzen door manager

Een manager kan weer bekwaamheden toewijzen aan afdeling / functie combinaties.


 

Favorieten in catalogus

Na het doorklikken op de ‘favorieten- of verplichte opleidingen tegel’ op het dashboard wordt de catalogus weer automatisch gefilterd.


13 oktober

Verrijking

Bekwaamheid niet van toepassing

Het is bij het toewijzen van bekwaamheden nu mogelijk om met een opmerking aan te geven waarom een bekwaamheid niet van toepassing is.

Nieuwe look & feel

Ervaar zelf de nieuwe look & feel door deze in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Wachtrij weergave

Inschrijvingen op de wachtrij worden nu ook weergegeven in het rooster van een afdeling en op de kalender hebben deze inschrijvingen nu een eigen kleur (oranje). 

Tevens wordt op de presentielijst duidelijker aangegeven wanneer iemand op de wachtrij staat.


Gebruikersbeheer verbeteringen

Het is nu mogelijk om in het profiel van een gebruiker de accountgegevens aan te passen. Op een eigen pagina kan nu de inlogalias worden ingesteld en kan de gebruiker worden gedeactiveerd (al dan niet op een toekomstige datum).

Bugfixes

Bekwaamheden Matrix

De matrix wordt weer juist weergegeven voor klanten die bekwaamheden alleen op functie toewijzen.


Performance optimalisatie

De laadtijden zijn verbeterd, met name het afdelingenoverzicht in de nieuwe look & feel.


29 september

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Nieuwspagina
 • Presentielijst verwerken
 • Klassikale inschrijvingslijst
 • Catalogusitem weekoverzicht
 • Catalogusitem bewerken
 
Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Themakleuren instellen

Het is vanaf nu mogelijk om in de nieuwe vormgeving 3 eigen themakleuren in te stellen die door de gehele applicatie worden gebruikt.


Indicatie bij ongelezen berichten

In de nieuwe vormgeving wordt nu een oranje “bolletje” getoond boven het bericht icoontje zolang er ongelezen berichten zijn.

Bugfixes

Tekstregels van catalogusitems en nieuwsberichten

Wanneer de samenvatting en omschrijving van een catalogusitem of nieuwsbericht meerdere tekstregels onder elkaar had, dan werden deze aan elkaar “vastgeplakt”. Ook spaties werden niet goed weergegeven. Dit is opgelost en tekstregels worden nu juist weergegeven.


Wachtwoord wijzigen

Het is weer mogelijk om het wachtwoord te wijzigen via het profiel.


Evaluaties ontkoppelen

Het is nu mogelijk om evaluatieformulieren te ontkoppelen.


 

15 september

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Menubalk toont nu gebruikersnaam
 • Berichtenbox (notificaties)
 • Zoeken
 • Portfolio -> resultaten
 • Portfolio -> profiel
 • Portfolio -> dossier
 • Catalogusitem (detail + wijzigen)
 • Klassikale opleiding (detail + wijzigen)
 • Klassikale opleiding -> rooster
 • Beheer -> Gebruikersbeheer

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Certificaten toewijzen (beheer)

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd:

 • De filteropties zijn verduidelijkt
 • Engelstalige vertalingen zijn verbeterd
 • In de nieuw vormgeving is nu de tabel ‘gekoppeld certificaat’ toegevoegd
 

Catalogus gridweergave (nieuwe vormgeving)

In de nieuwe vormgeving worden nu 4 catalogusitems naast elkaar getoond en 3 wanneer het filtermenu is geopend.

 

Bugfixes

Filter in catalogus

Het is weer mogelijk om door de gehele lijst met categorieën te scrollen in het filtermenu van de catalogus.


e-learning als activiteit van een bekwaamheid

De uitklaplijst schiet niet langer terug naar de vorige waarde wanneer een e-learning wordt geselecteerd als activiteit bij een bekwaamheid.


Statusicoon catalogus

De catalogusitems tonen nu het juiste statusicoon (bijv.een groen vinkje wanneer deze afgerond is).


Presentiescherm

De knop om deelnemers in te schrijven op het presentiescherm was verwarrend en is daarom verwijderd.


Juiste verloopdatum op vrijstelling

Als een activiteit van een bekwaamheid nog een geldig behaald resultaat had, werd de datum van een vrijstelling genegeerd zelfs als deze verder in de toekomst lag. Dat is nu opgelost.

1 september

Verrijking

Nieuwe look & feel

Er zijn wederom een aantal pagina’s omgezet in de nieuwe vormgeving, namelijk:

 • Beheer -> Certificaten (incl. toewijzen)
 • Portfolio -> Profiel
 • Portfolio -> Dossier
 • Portfolio -> Accreditatie
 • Portfolio -> Inschrijvingen
 • Portfolio -> Toewijzingen
 • Portfolio -> Beoordelaar
 • Portfolio -> Afdelingen
 • Portfolio -> Evaluaties

Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Weekoverzicht (beheer)

In de nieuwe vormgeving tonen de waarschuwings-tags (oranje) in iedere kolom nu een toelichting (tooltip) als de muis er op staat (hover).


Catalogus lijstweergave

In de nieuwe vormgeving toont de catalogus in lijstweergave nu ook status tags (afgerond, verplicht e.d.).

Bugfixes

Weekoverzicht (beheer)

 • Het filtermenu wordt nu automatisch geopend na het laden van de pagina.
 • Het filter “Alleen met waarschuwing” werkt weer (en toont dus alle regels met oranje waarschuwingen).


Certificaat-editor (beheer)

In de nieuwe vormgeving werkt de certificaat-editor weer naar behoren (elementen kunnen op de juiste positie geplaatst worden).

18 augustus

Verrijking

Nieuwe voortgangstegels op het Dashboard

Op het Dashboard in nieuwe stijl zijn nu de 2 voortgangstegels (bekwaamheden en verplichte opleidingen) vernieuwd. Deze tegels lichten oranje op om de gebruiker te informeren over nog te ondernemen acties (bijvoorbeeld wanneer er een bekwaamheid verlopen is of wanneer een verplichte opleiding nog niet is afgerond).


Weekoverzicht in nieuwe look & feel 

Het weekoverzicht, te bereiken via Beheer -> Klassikaal -> Weekoverzicht, is omgezet in de nieuwe look & feel. Ervaar het zelf door deze nieuwe vormgeving in te schakelen via Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Beta.

Verbetering

Afdelingsinformatie wijzigen

Het recht om een afdelingsnaam en/of de koppeling met een bovenliggende afdeling te wijzigen, ligt nu weer alleen bij de Beheerder.

Bugfixes

Volgorde in weekoverzicht

Het weekoverzicht wordt nu in oplopende volgorde getoond (dus de eerstvolgende datum bovenaan).


Weergaveprobleem van deelnemerslijst

In browser Firefox wordt de deelnemerslijst van een klassikale opleiding nu juist weergegeven.