De Beeldtafel meldt dat Beeldend Trainen al is opgestart terwijl dat niet zo is, wat nu?

De Beeldtafel controleert bij het starten van de applicatie of deze niet dubbel is opgestart. In uitzonderlijke gevallen geeft de Beeldtafel deze melding ten onrechte. Start de Beeldtafel opnieuw op en wacht tot Beeldend Trainen automatisch is opgestart.