Wat is de Bekwaamheidsmeter en hoe werkt het?

Wat is het?

De Bekwaamheidsmeter is een tool op Het Leerplatform waarmee deelnemers (bijv. studenten) een niveau-inschatting van hun bekwaamheden kunnen vastleggen. Vervolgens kunnen coaches (of docenten) – eventueel na een persoonlijk gesprek waarin ‘bewijslast’ kan worden besproken – hun oordeel over het niveau van de bekwaamheden vastleggen. Het vastleggen van een inschatting of oordeel kan zo vaak als gewenst / noodzakelijk herhaald worden en wordt in een historie overzicht vastgesteld. Hiermee wordt de ontwikkeling van een deelnemer inzichtelijk.

Hoe werkt het?

De Expert prepareert de Bekwaamheidsmeter door bekwaamheden aan te maken. Dat kan handmatig of door deze in één handeling te importeren middels een Excel template. Iedere bekwaamheid bestaat uit een titel en 2 tot 4 niveaus met beschrijving.

Deelnemers bepalen zelf welke bekwaamheden van toepassing zijn door deze te activeren (dit kan dus per persoon verschillen). Deelnemers leggen hun niveau-inschatting eenvoudig vast door een schuifregelaar te verplaatsen. Optioneel kan een tekstuele toelichting worden gegeven. Deelnemers bepalen zelf welke coaches hun oordeel mogen geven door hen uit te nodigen. Eenmaal uitgenodigd kunnen coaches bij de betreffende bekwaamheid hun oordeel vastleggen door een tweede schuifregelaar te verplaatsen. Zo zijn in één oogopslag zowel de inschatting van de deelnemer als het oordeel van de coach inzichtelijk.

Zowel de deelnemer als de coach kunnen op verschillende momenten inschattingen / oordelen vastleggen. Dit wordt opgeslagen in een historie overzicht waarmee, over een langere periode, de ontwikkeling van de deelnemer zichtbaar wordt.