Hoe lang zijn Tokens geldig?

Alle Tokens in Het Leerplatform zijn normaliter 1 jaar geldig vanaf het moment van levering (tenzij hierover aanvullende afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst). Gebruikers die zich registreren hebben toegang tot Het Leerplatform gedurende de geldigheidsduur van de gebruikte Token voor de registratie.​

Als de geldigheidsduur verlopen is, heeft de gebruiker geen toegang meer tot Het Leerplatform. De Expert kan de toegang voortijdig verlengen of na verloop een Token verstrekken aan de betreffende gebruiker.  ​