Waar kan ik informatie over mijn Tokens vinden, zoals de geldigheidsduur en beschikbaarheid?

Token-informatie

Iedere Expert heeft via het Gebruikersbeheer te allen tijde inzicht in de geldigheidsduur van Tokens. Twee maanden voordat de toegang van gebruikers verloopt, ziet de Expert bovenin het Gebruikersbeheer een waarschuwingsmelding. ​

  1. Klik in het Expertmenu (midden onderaan) op ‘Gebruikersbeheer’​
  2. Klik op de grijze balk ‘Tokenoverzicht’ om de toegekende Tokenseries, de nog beschikbare Tokens en de geldigheid te bekijken ​