Hoe bekijk ik de voortgang van alle deelnemers?

  1. Klik in het linker menu op het onderdeel ‘Voortgang’​
  2. Klik op het gewenste meetmoment om deze te openen ​
  3. Klik in de gewenste groep op de knop ‘Voortgang’ ​
  4. Je ziet of er naar de deelnemers een uitnodiging, herinnering of resultaat is gestuurd en in de laatste kolom in hoeverre zij de vragenlijst hebben beantwoord​